Ποιοτικός έλεγχος ελαιολάδου

208943221

Προτεραιότητα της CRETAN MYRON είναι οι οργανοληπτικές αναλύσεις σε κάθε δείγμα ελαιολάδου, το οποίο φυλάσσεται για όλο το διάστημα μέχρι την ημερομηνία λήξης του. Καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής γίνονται οι αυστηρότεροι έλεγχοι, για να εξασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων μας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, διασφαλίζεται ότι το τελικό προϊόν διατηρεί τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας που θέτει η εταιρεία μας και οι οργανισμοί βάσει των οποίων είμαστε πιστοποιημένοι.

upourgeio

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων
Γεωργίας με κωδικό πιστοποίησης EL -40-090

123

ΒΙΟ ΗELLAS με κωδικό πιστοποίησης Β-487056

AGROCERT με κωδικούς πιστοποίησης ΠΟΓ /2073-8510.12 ΠΕΖΑ, ΠΟΓ /2188-13794.12 ΒΙΑΝΝΟΣ, ΠΟΓ /2072-8274.12 ΣΗΤΕΙΑ, ΠΟΓ /2207-15058.12 ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ

1234

Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης ασφάλειας Τροφίμων
κατά ISO 22000:2005 (H.A.C.C.P) πιστοποιημένο από την ΤUV HELLAS

99861-bio_certificate_gr
99862-certificate_barcode_gr
99863-certificate_pdo_kolymvari_gr
99864-certificate_pdo_peza_gr
99865-certificate_pdo_sitia_gr
99866-prevelianakis_22000_gr
Ενδιαφέρομαι